Rent


Found 103 Listings For Rent

RM 636 - RM 636

Kompleks Kubah Ria, Jalan Matang, Kuching

160 sq ft

RM 750 - RM 1,200

Kompleks Kubah Ria, Jalan Matang, Kuching

480 sq ft

RM 3,500

Raintree Square, The Isthmus , Kuching

904.17 sq ft

RM 900 - RM 2,000

Town Square Bintulu, Jalan Tun Ahmad Zaidi, Bintulu.

1,318.58 sq ft

RM 2,500 - RM 2,500

Sublot 19, Sibu Queensway, Jalan Tun Abang Haji Openg,

1166.81 sq ft